Inschrijvingsbeleid 2016-2017

Beste Scoutsvrienden

Onze scouts is de laatste jaren enorm aan het groeien! Daarom hebben wij besloten om vanaf scoutsjaar 2016-2017 te werken met paralleltakken.
Dit wil zeggen dat we Kapoenen en Welpen gaan opsplitsen in twee groepen met evenveel leden van dezelfde leeftijdscategorie.
De rest van de takken blijft voorlopig zoals gekend.
In het Inschrijvingsbeleid vinden jullie hieromtrent alle nodige informatie.

Voor vragen kunnen jullie zicht richten tot groepsleidster Lotte!

Het inschrijvingsbeleid vind je hier terug.